Vrácení zboží

Chcete zboží vrátit? 

Každý spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) bez udání důvodu a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy zákazník učiní písemně (poštou nebo e-mailem). Pokud byla objednávka provedena firemním zákazníkem (uvedeno identifikační číslo podnikající osoby/společnosti), právo na odstoupení od kupní smlouvy dle dle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) se na něj nevztahuje, jelikož není Spotřebitel dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).   

Zboží bez známek použití ve stavu ve kterém jste jej obdrželi důkladně zabalte, přiložte kopii faktury nebo účtenky a nezapomeňte připsat číslo bankovního účtu na který vrátíme platbu. K vrácenému zboží vyžadujeme doložit písemné odstoupení od kupní smlouvy !!! Doporučujeme použít tento formulář: Vzorový formulář pro vrácení a reklamaci zboží. Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, napište přímo na kopii faktury text: "Odstupuji od kupní smlouvy číslo (doplňte číslo objednávky) a žádám o vrácení platby na bankovní účet (doplňte číslo bankovního účtu).  

Zboží nám můžete zaslat zpět prostřednictvím Zásilkovny.
Stačí při podání zásilky na kterémkoliv výdejním/podacím místě nahlásit kód: 92 811 818

Náklady na vrácení zboží nese kupující. Cena zpětné zásilky odeslané prostřednictvím Zásilkovny a našeho kódu činí 69 Kč (pro Slovensko 3,55 EUR) a bude vám započtena při vrácení platby.

Pokud vám odeslání prostřednictvím Zásilkovny nevyhovuje, zboží nám odešlete jakýmkoliv jiným způsobem na adresu naší provozovny. 

Adresa pro vrácení zboží:  
SPRAVEXA SERVIS s.r.o.
Libina 536
788 05 Libina

Zásilky uložené na výdejních místech nebo ve výdejních boxech nebudou z naší strany převzaty/vyzvednuty. V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku. Zásilku zaslanou na dobírku nepřevezmeme. 

Dbejte na to, aby vrácené zboží bylo v takovém stavu v jakém jste jej obdrželi, tj. nesmí vykazovat známky poškození či opotřebení. Obal není součástí zboží a nejste povinni jej vrátit. Zboží bez obalu je ale následně neprodejné a jsme nuceni jej uvést do původního stavu. Náklady na uvedení zboží do původního stavu jsme oprávnění vám v takovém případě přeúčtovat. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

Chcete zboží vyměnit? Pak postupujte stejně jako při vrácení zboží a následně proveďte novou objednávku.

Ostatní zde neuvedené řeší detailně Obchodní podmínky a Reklamační řád.