Vrácení zboží

Chcete zboží vrátit? 

Jako každý spotřebitel, máte právo na odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) bez udání důvodu a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Zboží důkladně zabalte, přiložte kopii faktury nebo účtenky a nezapomeňte připsat číslo bankovního účtu na který Vám vrátíme platbu.

Můžete použít tento formulář: Formulář pro vrácení a reklamaci zboží

Adresa pro zaslání zboží:  

SPRAVEXA SERVIS s.r.o.
Libina 536
788 05 Libina

Zásilku nám ve vlastním zájmu odešlete doporučeně (v případě problémů s doručením nebo při ztrátě budete moci s podacím lístkem na poště reklamovat). V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku. Zásilku zaslanou na dobírku nepřevezmeme. 

Při nákupu více kusů zboží a následném vrácení pouze části objednávky, se vrací platba pouze za vrácený kus zboží nikoliv platba za dopravu.
V případě, že byla poskytnuta objemová sleva a následně vrátíte část zboží z objednávky čímž nedosáhnete na poskytnutí objemové slevy na zboží které si ponecháte bude Vám sleva z ponechaného zboží odebrána a započtena při vrácení platby za vrácené zboží.  

Dbejte na to, aby vrácené zboží bylo v takovém stavu v jakém jste jej obdrželi, tj. nesmí vykazovat známky poškození či opotřebení. Obal není součástí zboží a nejste povinni jej vrátit. Zboží bez obalu je ale následně neprodejné a jsme nuceni jej uvést do původního stavu. Náklady na uvedení zboží do původního stavu jsme oprávnění vám v takovém případě přeúčtovat. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

Ostatní zde neuvedené řeší detailně Obchodní podmínky a Reklamační řád.