Vrácení zboží

Chcete zboží vrátit? 

Jako každý spotřebitel, máte právo na odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník bez udání důvodu a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Zboží důkladně zabalte, přiložte kopii faktury nebo účtenky a nezapomeňte připsat číslo bankovního účtu na který Vám vrátíme platbu.

Můžete také použít tento formulář: Formulář pro vrácení a reklamaci zboží

Adresa pro zaslání zboží:  

SPRAVEXA SERVIS s.r.o.
Dr. Beneše 86
783 91 Uničov

Zásilku nám ve vlastním zájmu odešlete doporučeně (v případě problémů s doručením nebo při ztrátě budete moci s podacím lístkem na poště reklamovat). V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku. Zásilku zaslanou na dobírku nepřevezmeme. 

Dbejte prosím na to, aby vrácené zboží bylo v takovém stavu v jakém jste jej obdrželi, tj. nesmí vykazovat známky poškození či opotřebení.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

Ostatní zde neuvedené řeší detailně Obchodní podmínky a Reklamační řád.